Filosofie van het levenseinde


In aanbouw

Projecten

Onderzoeksvoorstellen

De afgelopen jaren schreef ik diverse onderzoeksvoorstellen over zorg rondom het levenseinde:

  • 2010. Onderzoeksvoorstel "Levensbeschouwelijke en interculturele aspecten bij conflicten rondom het staken van de beademing."
  • 2011. Onderzoeksvoorstel "Moreel Beraad in de palliatieve zorg."
  • 2012. Onderzoeksvoorstel "Developing a training module for psychiatrists dealing with requests for physician assisted suicide of psychiatric patients in the Netherlands"

    Dit laatste voorstel is door ZonMw gehonoreerd. Het onderzoek sluit aan op de toenemende aandacht voor verzoeken om hulp bij zelfdoding van psychiatrische patiŽnten. Het doel van het onderzoek is om, door middel van verkregen inzicht in de ethische overwegingen van de verschillende betrokkenen, een trainingsmodule te ontwikkelen voor aios en psychiaters voor het omgaan met verzoeken tot hulp bij zelfdoding in de psychiatrische praktijk.

Op dit moment werk ik als projectleider aan het boven beschreven onderzoek. Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek. Voor een artikel in Trouw naar aanleiding van het onderzoek, klik hier. Voor een artikel in de EACME-newsletter (special issue: Perspectives on Assisted Dying in Europe), klik hier.

Proefschrift

Daarnaast werk ik aan de afronding van mijn proefschrift over de eenzaamheid van het sterven. Het woord 'afronding' is overigens een rekkelijk begrip. De voorlopige omslag ziet u hiernaast.

Sterven

Verder schrijf ik aan een filosofisch essay over zelfverwerkelijking in het licht van de dood in een postmoderne cultuur. De inhoud daarvan wil ik graag praktisch toepasbaar maken. Het boek vlot goed: de eerste versie staat op papier. De praktische afstemming van het leven hierop vlot nog wat minder...

En daarna...

Tot slot schrijf ik herinneringsteksten voor nabestaanden. Dit doe ik onder de bedrijfsnaam LevenswijZ. In verband met een volle agenda is de website www.levenswijz.nl echter tijdelijk uit de lucht.

Voorlopige titel proefschrift

Proefschrift voorkant do we die alone?


Do we die alone? A philosophical exploration into the loneliness of dying and its implications for healthcare