Filosofie van het levenseinde


In aanbouw

Onderzoek

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie

2013-2015. Projectleider bij het ZonMw-Onderzoek:
"Developing a training module for psychiatrists dealing with requests for physician assisted suicide of psychiatric patients in the Netherlands"

Het onderzoek sluit aan op de toenemende aandacht voor verzoeken om hulp bij zelfdoding van psychiatrische patiŽnten. Het doel van het onderzoek is om, door middel van verkregen inzicht in de ethische overwegingen van de verschillende betrokkenen, een trainingsmodule te ontwikkelen voor aios en psychiaters voor het omgaan met verzoeken tot hulp bij zelfdoding in de psychiatrische praktijk.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek. Voor een artikel in Trouw naar aanleiding van het onderzoek, klik hier. Voor een artikel in de EACME-newsletter (special issue: Perspectives on Assisted Dying in Europe), klik hier.

De eenzaamheid van het sterven

2015. Afrondingsfase proefschrift.
'Do we die alone? A philosophical exploration into the loneliness of dying and its implications for health care' (werktitel).Voor meer informatie zie: proefschrift.

Overig onderzoek

2013. InitiŽren, schrijven en indienen v/e onderzoeksvoorstel bij ZonMw, over het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Status: gehonoreerd.
2011. InitiŽren, schrijven en indienen v/e onderzoeksvoorstel bij ZonMw, over de invoering van Moreel Beraad bij palliatieve zorginstellingen. Status: in een vroeg stadium afgekeurd.

2010. InitiŽren, schrijven en indienen v/e onderzoeksvoorstel bij ZonMw, over het reduceren van levensbeschouwelijke en interculturele conflicten bij het staken van de beademing.
Status: goedgekeurd tot in laatste ronde maar net buiten de financiering.

2008 - heden. Lid Agora, palliatieve zorg. Werkgr. ethiek & spirituele zorg.
- Eerste auteur artikel over palliatieve consultatieteams (NTPZ, 2011).
- Co-auteur visiedocument palliatieve zorg (Agora 2010).
- Commentaarbijdrage palliatieve richtlijn spirituele zorg (VIKC-2010).

2004 - 2011. Lid onderzoeksgroep Wijsg. Antropologie & Gender Studies.

Medische filosofie

Eric Ettema