Filosofie van het levenseinde


In aanbouw

Onderwijs

Eric Ettema geeft onderwijs aan het VU medisch centrum (VUmc), afdeling Metamedica, sectie Filosofie en Medische ethiek.

Onderwijsportfolio:

2011 - heden. Diverse onderwerpen op het terrein van de Medische ethiek
* Bachelor-, Master- en vervolgopleidingen VUmc - Geneeskunde: Preventie, Vroegdiagnostiek, Liberale vs zorgethiek, Grensoverschrijdend gedrag, Voortplantingstechnologie, Arts-patiŽntrelatie, EBM in context.
* Verpleegkundigenopleidingen; o.a. Neurologie, Oncologie, Dialyse, Obstetrie & Gynaecologie, Operatie- en Anesthesiologiemedewerkers.

2009. Practica Levenseinde en Ethiek.
Principes v/d medische ethiek. Euthanasie, palliatieve sedatie en ethiek.

2005 - 2009. Practica Preventie-ethiek.
Doel: Morele argumentatie in klinische versus preventieve geneeskunde.
Inhoud: Deontologie, teleologie, utilisme, deugdethiek; de toepassing hiervan in landelijke preventieprogramma's en wetgeving.

2004 - 2008. Stage Overstijgend Onderwijs (SOO).
Doel: Ethische bespreking van door coassistenten ingebrachte casuÔstiek.
Inhoud: Verkennen medische, ethische en wetgevende kaders; toepassen ethische principes; emotie & argument in klinisch-ethische afwegingen.

2007. Stagebegeleider student UvH.
Doel: Begeleiden bij opstellen en uitvoeren van interviews 'existentiŽle eenzaamheid aan het levenseinde.'

2004-2007. Klinische Lijn Onderwijs (KLO-4).
Doel: Bespreken ethische dimensie medisch handelen a.d.h.v. casuÔstiek van medisch specialisten, arts-assistenten en studenten.
Inhoud: Verkennen medische, ethische en wetgevende kaders; toepassen ethische principes; emotie & argument in klinische ethische afwegingen.

2004 - 2007. Cultuur en Gezondheid (C&G).
Doel: Bespreken van de culturele dimensie van medisch handelen a.d.h.v. levensbeschouwelijke visies op leven en dood.
Inhoud: Relatie tussen leven en levenseinde; hoe culturen hier vorm aan geven binnen de geneeskunde; begeleiding bij het schrijven v/e essay.

2004 - 2005. Filosofie en Medische Ethiek (FME).
Doel: Filosofische analyse zorggerelateerde concepten, o.a. autonomie, lijden, euthanasie, hersendoodcriterium, doelen v/d geneeskunde.
Inhoud: Bespreking filosofische teksten en begeleiden bij schrijven v/e filosofisch essay.

2003 - 2005. Filosofische Vaardigheden.
Doel: Ontwikkelen v/e eigen visie op wat filosofie is en op wat je doet als je filosofeert. Tevens het trainen van academisch-filosofische vaardigheden: debateren, dialogeren, reflecteren en schrijven.
Inhoud: Literatuur over wat filosofie beoogt; filosofisch consult; socratisch gesprek; verschillende filosofische invalshoeken; spreken en schrijven in een filosofische versus niet-filosofische context.
Functie: Docent en ontwikkelaar van het vak binnen het curriculum.

1997 - 1999. Redacteur en co-auteur onderwijsmateriaal t.b.v. MTO.


Medische Ethiek

Eric Ettema