Filosofie van het levenseinde


In aanbouw

Het belang van filosofische reflectie op de dood

"Door de toegenomen technologische mogelijkheden en het toenemende primaat van de autonomie van de patiŽnt zullen we steeds vaker moeten kiezen waar, wanneer en hoe we overlijden. Deze realiteit dwingt ons de deur naar het denken over de dood verder te openen."

E. Ettema


De dood speelt een vaak onopgemerkte maar belangrijke rol in discussies in de geneeskunde. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg rondom het levenseinde, wilsbeschikkingen of orgaantransplantatie. De centrale plaats van de dood is reeds gegeven met het voortdurende, en uiteindelijk tot mislukken gedoemde, gevecht tegen ziekte, veroudering en levenseinde.

Veel van de geneeskundige discussies over de dood hebben een ethische invalshoek. Zelden wordt ingegaan op de metafysische, kentheoretische en wijsgerig antropologische problematiek die de dood kenmerkt. Wat is de dood? Hoe kennen wij haar? Hoe structureert zij als existentieel gegeven het leven? En hoe gaan we in de geneeskunde om met de dood? Deze vragen vormen de achtergrond waartegen we de hoge inzet van de geneeskunde kunnen begrijpen:

De antwoorden op filosofische vragen over de dood Ė hoe ongrijpbaar en moeilijk te formuleren ook Ė zijn relevant omdat ze een kader vormen voor de beoordeling van goede zorg. Het vertrekpunt van deze website is dan ook dat geen enkel ethisch debat over ingrijpend medisch handelen goed begrepen kan worden zonder in te gaan op het probleem van de dood.Het begin

school van athene

De school van Athene

Plato en Aristoteles

Plato
Aristoteles