Filosofie van het levenseinde


In aanbouw

Curriculum


Werkervaring

2011 - heden. Vrije Universiteit medisch centrum. Amsterdam.
Afdeling Metamedica, sectie Filosofie en Medische Ethiek.

 • 2013 - heden. Lid Commissie Medisiche Ethiek van VUmc.
 • 2013 - heden. Onderzoeker en projectleider bij het ZonMw-project: "Developing a training module for psychiatrists dealing with requests for physician assisted suicide of psychiatric patients in the Netherlands.Ē Voor een artikel in Trouw naar aanleiding van het onderzoek, klik hier.
 • 2011 - heden. Wetenschappelijk docent (bachelor en Master): o.a. autonomie, lijden, euthanasie, doelen van de geneeskunde, grensoverschrijdend gedrag, liberale vs. zorg-ethiek, moreel beraad, EBM in context (VUmc). Tevens algemene en klinische ethiek aan verpleegkundigen (AmstelAcademie)

2009 - 2011. Vrije Universiteit medisch centrum. Amsterdam.
Afdeling Metamedica, sectie Filosofie en Medische Ethiek.
Gastonderzoeker op het terrein van 'filosofie en palliatieve zorg'.

2004 - 2009. Vrije Universiteit medisch centrum. Amsterdam.
Afdeling Metamedica, sectie Filosofie en Medische Ethiek.
Docent, o.a. Filosofie en Medische Ethiek; Klinische en Preventie ethiek;
Cultuur & Gezondheid; Tutoraat; Stage Overstijgend Onderwijs. Onderzoeker, o.a. promotieonderzoek naar eenzaamheid van sterven.

2008 - heden. Agora. Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg. Werkgroep ethiek en spirituele zorg.
- Eerste auteur artikel over palliatieve consultatieteams (NTPZ, 2011).
- Co-auteur visiedocument palliatieve zorg (Agora, 2010).
- Commentaarbijdrage palliatieve richtlijn spirituele zorg (VIKC, 2010).

2010. Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Huisartsgeneeskunde.
Bijdrage aan de ontwikkeling van een website morele reflectie voor medisch specialisten: www.waardenweb.nl, www.moralmap.nl

2007 - 2011. Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde.
Secretaris en co-organisator van diverse congressen:

 • Natuur en Geneeskunde. Een tegenstelling? (2011).
 • Placebo. Filosofische reflecties op een vreemde eend in de geneeskunde (2010).
 • Dood. Geneeskunde en het belang van een filosofische reflectie op het levenseinde (2009).
 • De opgevoerde mens. Van geneeskunde naar verbeterkunde (2008).

2004 - 2011. Faculteit der Wijsbegeerte. Vrije Universiteit Amsterdam.
Lid onderzoeksgroep Wijsgerige Antropologie en Gender Studies.

2003 - 2005. Faculteit der Wijsbegeerte. Vrije Universiteit Amsterdam.
Docent Communicatievaardigheden: wat doe je als je filosofeert?
Docent Synthese filosofische vaardigheden: filosofisch essay.

1999 - 2005. Faculteit der Wijsbegeerte. Vrije Universiteit Amsterdam.
Lid commissie Filosofische vaardigheden, 2002-2005.
Webredacteur, 2001-2004. Pr-functionaris, 1999-2004.

1997 - 1999. Uitgeverij Thieme. Zutphen.
Redacteur en co-auteur van de onderwijsmethode 'Forum Maatschappelijk Culturele Kwalificaties voor het MTO'.

1997. Hogeschool Holland, Faculteit educatie HBO. Diemen.
Docent audiovisuele vorming t.b.v. het vervaardigen van maatschappelijk informatieve documentaires.

1993 - 1997. Stichting Voormalig JoegoslaviŽ Diemen (SVJD).
Doel: verbeteren van communicatie tussen studenten uit diverse delen van voormalig JoegoslaviŽ; verlenen van humanitaire hulp.
Mede-oprichter, secretaris, werkbezoeken, woordvoering bij lokale, nationale en internationale media, geven van workshops en gastcolleges.


Opleiding

1998 - 2011. Cursussen bij diverse instituten (een selectie).

 • 2013. Gespreksleider Moreel Beraad. VUmc, Amsterdam.
 • 2011. Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Vumc, Amsterdam.
 • 2011. ExistentiŽle eenzaamheid en zingeving. UvH, Utrecht.
 • 2011. Existential issues in Cancer: who cares? VUmc, Amsterdam.
 • 2010. Reflection and Participation in Health Care. VUmc, Amsterdam.
 • 2006. Death without Suffering. Radboud University Nijmegen mc.
 • 2006. Empirische fenomenologie. Kwalon. Utrecht.
 • 2006. Writing English for Publication. Taalcentrum-VU. Amsterdam.
 • 2004. Biostatistiek en Klinische Epidemiologie. VUmc, Amsterdam.

1996 - 2003. Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit. Amsterdam.
Wijsbegeerte (deeltijd); cum laude.
Afstudeerrichting: praktische filosofie.
Minor: Filosofie van management en organisatie.
Afstudeerscriptie: Naar een nieuwe renaissance van lijden en verlangen. Inzichten in de rol van het lijden bij zelfverwerkelijking aan de hand van Taylor, Nietzsche, Kant, Hume en Ficino.

1998 - 1999. Facoltŗ di Lettere, Universitŗ La Sapienza. Rome.
Curriculum: Hume: Treatise on Human Nature; Kant: Kritik der Reinen Vernunft, Kritik der Praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft.

1998. Universitŗ per Stranieri di Perugia. ItaliŽ.
Cursus Italiaans (met studiebeurs).

1992 - 1996. Hogeschool Holland. Diemen.
HBO-lerarenopleiding maatschappijstudies.
Curriculum: didactische vakken, vervaardigen collegemateriaal, economie, statistiek, diverse themavakken m.b.t. politiek en maatschappij, stages.

1987 - 1991. Leidse Instrumentmakersschool. Leiden.
Instrumentmaker, lenzenslijper, lasertechnoloog.

1982 - 1987. Katholieke Scholengemeenschap Werenfridus. Hoorn.
Havo.


Filosofie

Eric Ettema