Filosofie van het levenseinde


In aanbouw

Artikelen


2015
Ettema EJ., Derksen LD. and Van Leeuwen E. Interpreting Heidegger's Phenomenology of Death as a Possibility. (under submission).

EJ. Ettema. The Lonely Preparation for Death. In: Danielle L. Rhodes (Eds). Loneliness: Psychosocial Risk Factors, Prevalence and Impacts on Physical and Emotional Health. Nova Science, Hauppage (NY), USA. (In Press).

2014
Ettema EJ., Wulp M., Van Leeuwen R., Leget C. (2014). Embedding of the spiritual dimension in palliative consultation services in the Netherlands. Inventory, evaluation and recommendations. Progress in Palliative Care (Accepted 20 Oct 2014).

Eric Ettema en Carlo Leget. Kwaliteit van Leven in de palliatieve zorg. Waar hebben we het over? Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, (TGE), jaargang 24 - nr. 3;71-75, 2014.

Eric Ettema, Karen Rutgers en Marijke Wulp (2014). Hoe open je een gesprek over levensvragen? Pallium, 4; pp. 18-19, 2014.

E. Ettema, A. Ruissen and G. Widdershoven. Dealing with Requests for Physician Assisted Suicide of Psychiatric Patients in the Netherlands. Development of a Training Module. EACME Newsletter - Special Issue: Perspectives on Assisted Dying in Europe, pp. 2-4, May 2014.

Eric Ettema. Hulp bij zelfdoding vergt morele zorgvuldigheid.
Trouw, vrijdag 17 januari 2014.

2013
Eric Ettema, Andrea Ruissen, Guy Widdershoven. Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie vraagt om morele zorgvuldigheid. NVBe. Podium voor Bio-ethiek. Thema: De Euthanasiepraktijk, p.23-26.

Ettema EJ. (2013). Death. 'Nothing' gives insight. Medicine, Health care and Philosophy. Vol. 16, Iss. 3, pp 575-585. DOI:10.1007/s11019-012-9440-6.

2012
Ettema EJ. (2012). De eenzame voorbereiding op de dood. In: Jorna, T. (red.) Mag een mens eenzaam zijn? Studies over existentiŽle eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: HUP/SWP, pp. 99-113.

Ettema EJ. (2012). ExistentiŽle eenzaamheid. Verheldering, zingeving, toepassing. Een nabeschouwing. In: Jorna, T. (red.) Mag een mens eenzaam zijn? Studies over existentiŽle eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: HUP/SWP, pp. 149-159.

Ettema EJ. (2012). Chronologische lijst van studies waarin existentiŽle eenzaamheid aan de orde komt. In: Jorna, T. (red.) Mag een mens eenzaam zijn? Studies over existentiŽle eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: HUP/SWP, pp. 161-163.

2011
Ettema EJ., Wulp M., Van Leeuwen R., Leget C. (2011). Verankering van de spirituele dimensie in palliatieve consultatiediensten. Inventarisatie, evaluatie, aanbevelingen. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, (11) 3, pp. 4-17.

Ettema EJ. (2011). Niets geeft inzicht in de dood. In: Ettema EJ. en Wobbes T. (Red.) Filosofie, Geneeskunde en de dood. Utrecht, de Tijdstroom.

Ettema EJ. (2011). Inleiding. Geneeskunde en het belang van reflectie op het levenseinde. In: Ettema EJ. en Wobbes T. Eds. Filosofie, Geneeskunde en de dood. Utrecht, de Tijdstroom.

2010
Ettema, EJ., Van de Geer J., Koningswoud J., Van Leeuwen R., Leget C., Lieverse P. en Wulp M. (2010). Visiedocument: Spirituele zorg. Verbindende schakel in palliatieve zorg. Agora ondersteuningspunt palliatieve zorg. Werkgroep, Agora ethiek en spirituele zorg.

Ettema EJ., Derksen LD. and Van Leeuwen E. (2010). Existential loneliness and end-of-life care. A systematic Review. Theoretical Medicine and Bioethics, Volume 31, Issue 2, pp. 141-69. [Open Access].

2009
Ettema EJ. (2009). Tussen schijn en werkelijkheid. Over ontologie en de transformerende kracht van bijna-dood ervaringen, pp. 55-70. In: Bart Voorsluis (ed.) Filosoferen over eindeloos bewustzijn. Kampen, Ten Have.

Ettema EJ. (2009), Atheism and Death, pp. 79-82. In: Clifton D. Bryant and Dennis L. Peck. (Eds.) Encyclopedia of Death and the Human Experience, Thousand Oaks, California: SAGE.

Ettema EJ. (2009), Caregiving and Death, pp. 152-5. In: Clifton D. Bryant and Dennis L. Peck. (Eds.) Encyclopedia of Death and the Human Experience, Thousand Oaks, California: SAGE.

Ettema EJ. (2009), Isolation and Death, pp. 612-3. In: Clifton D. Bryant and Dennis L. Peck. (Eds.) Encyclopedia of Death and the Human Experience, Thousand Oaks, California: SAGE.

2007
Ettema EJ. (2007). Stervensbegeleiding voor agnosten. In: Angela Roothaan & Joke van Saane (red.) Wat is wijs? Reflecties op spirituele vorming, p.78-98. Ten Have, Kampen.

Ettema EJ. en Van Baarsen B. (2007). Grenzen aan de rijkdom van ervaringen. Een recensie, repliek van en dupliek op: Maso I., Andringa G. en HeusŤrr H. (2004). De rijkdom van ervaringen. Theorie en praktijk van empirisch fenomenologisch onderzoek. Lemma BV, Utrecht. Kwalon, 2007/1, nummer 34, p.58-60 en 62-63.

2006
Ettema EJ. (2006). Filosofie: tussen vraag en antwoord. Video ten behoeve van tentoonstelling 'De grenspost', Museon, Den Haag.

Ettema EJ. and Van Baarsen B. (2006). Changing European culture and the development of intervention strategies on suffering from loneliness in relation to end of life situations. In: Heuser S. and Ulrich HG. (eds). Pluralism in Europe. Lit Verlag, Berlin. [auteurssequentie verwisseld].

2005
Van Baarsen B. en Ettema EJ. (2005). Beslissingen rond het levenseinde, een goede dood. Kwalon, jaargang 10, nr.2, p.40-42 en p.44-45. Een recensie van en een dupliek op: R. Deschepper, R. Vander Stichele, F. Mortier & L. Deliens (2003). Zorgzaam thuis sterven. Een zorgleidraad voor huisartsen. Academia Press, Gent.

2004
Ettema EJ. (2004). De filosoof als conceptanalist. Over filosofie als broodwinning. Tekst voor de website van de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam.

1999
Ettema EJ., Van der Hoek B., De Kievid J., Moll A., Stroes K., De Vries F. (1999). Ettema EJ. (red). Forum Maatschappelijk Culturele Kwalificaties voor het MTO. Deel 2. Thieme, Zutphen.

1998
Ettema EJ., Van der Hoek B., De Kievid J., Moll A., Stroes K., De Vries F. (1998). Stroes K. (red). Forum Maatschappelijk Culturele Kwalificaties voor het MTO. Deel 1. Thieme, Zutphen.
progress in palliative care
Progress in Palliative Care
Bijdrage van EJ. Ettema et al.:
Embedding of the spiritual dimension in palliative consultation services in the Netherlands. Inventory, evaluation and recommendations.
(Accepted 20 Oct 2014)


medicine, healthcare and philosophy
Medicine, healthcare and philosophy
Bijdragen van EJ. Ettema:
Death: 'Nothing' gives insight. August 2013, Volume 16, Issue 3, pp 575-585.
DOI:10.1007/s11019-012-9440-6


mag een mens eenzaam zijn?
Mag een mens eenzaam zijn?

Bijdragen van EJ. Ettema:

De eenzame voorbereiding op de dood. pp. 99-113
ExistentiŽle eenzaamheid. Verheldering, zingeving, toepassing. Een nabeschouwing. pp. 149-159
Chronologische lijst van studies waarin existentiŽle eenzaamheid aan de orde komt. pp. 161-163
Meer lezen?
Bestel

nederlands-vlaams tijdschrift voor palliatieve zorg
Nederlands-Vlaams Tijdschrif voor Palliatieve Zorg, 2011 (11)3, pp.4-17.

Bijdrage van EJ. Ettema:
Verankering van de spirituele dimensie in palliatieve consultatiediensten. Inventarisatie, evaluatie, aanbevelingen.

existentiele eenzaamheid
Theoretical Medicine and Bioethics, Volume 31, Issue 2, pp. 141-69.

Bijdrage van EJ. Ettema:
Existential loneliness and end-of-life care. A systematic Review.
[Open Access]

filosoferen over eindeloos bewustzijn
In reactie op de bestseller
'Eindeloos bewustzijn'
verscheen
'Filosoferen over eindeloos bewustzijn'

Bijdrage van EJ. Ettema:
'Tussen schijn en werkelijkheid. Over ontologie en de transformerende kracht van bijna-dood ervaringen' p. 55-70.
Meer lezen?
Bestel

encyclopedie van de dood en de menselijke ervaring
'Encyclopedia of Death and the Human Experience' (2009)

Bijdragen van EJ. Ettema:
'Atheism and death', Vol. I p. 79-82
'Caregiving and death', Vol. I p. 152-5
'Isolation and death', Vol. II p. 612-3
Meer lezen?
Bestel

wat is wijs?
Over de betekenis van spiritualiteit in verschillende vormingspraktijken.

Bijdrage van EJ. Ettema:
'Stervensbegeleiding voor agnosten'
p. 78-98
Meer lezen?
Bestel

grenzen rijkdom ervaringen
Bijdrage Ettema & Van Baarsen:
Grenzen a/d rijkdom van ervaringen. Recensie, repliek van en dupliek op: Maso e.a. De rijkdom van ervaringen. Theorie en praktijk van empirisch fenomenologisch onderzoek. (2004).
Kwalon, 2007/1 (34) p.58-60 en 62-63.© 2011 Mijn-eigen-website.nl